Μεμβράνες και Υγρομονωτικές γωνίες

www.baucer.com

 

Οι μεμβράνες μας χωρίζονται σε μεμβράνες αποσύμπλεξης – υγρομόνωσης – ταινίες στεγάνωσης και ειδικά τεμάχια. Οι μεμβράνες αποσύμλεξης παρέχουν προστασία από ρωγμές του υποστρώματος αποτρέποντας την εμφάνισή τους στα πλακίδια ενώ μπορούν να παρέχουν υγρομονωτικές ιδιότητες τοποθετώντας ταινίες στεγάνωσης και ειδικά τεμάχια όπου υπάρχουν αρμοί. Οι μεμβράνες υγρομόνωσης εφαρμόζονται για την προστασία από υγρασία σε ντουζιέρες, πισίνες και μπαλκόνια αποτρέποντας την υγρασία να περάσει στο υπόστρωμα μέσα από τριχοειδής ρωγμές.