Stone Plus Collection

Stone Plus Collection

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...

Stone 3D

Stone 3D

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...

Stone Sorty

Stone Sorty

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...

Stone Smart

Stone Smart

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...

Stone Cach

Stone Cach

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...

Stone Mio

Stone Mio

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...

Stone Side

Stone Side

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...

Stone Plus

Stone Plus

Δάπεδα ντουζιέρας Duplach Κατασκευασμένα από ρητίνη & μέταλλο με gel-coat βαφή. Με έτοιμο σιφώνι και ρήση. Η απλότητα των γραμμών και η κομψότητα τους συνδυάζονται για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάνιο. Τα έτοιμα δάπεδα ντουζιέρας έχουν: Μηδενική...