αρμοσυστηματα πλακιδιων

voutsas

innovative materials

ΑΡΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ.

Με τα προφίλ της σειράς Schlüter®-DILEX προσφέρουμε λειτουργικές λύσεις και λύσεις που δεν απαιτούν συντήρηση σε όλους τους αντίστοιχους
αρμούς κίνησης σε επικαλύψεις με πλακάκια. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει τύπους προφίλ για αρμούς δομικών έργων, αρμούς περιορισμού πεδίων,ακραίους και συνδετικούς αρμούς. Η επεξεργασία των προφίλ γίνεται κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων. Ανάλογα με τις μετέπειτα μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις των επικαλύψεων, τα προφίλ DILEX διατίθενται σε διάφορα υλικά.

 Το  Schlüter®-DILEX-AS  είναι ένα εύκαμπτο προφίλ σύνδεσης για προσαρμοζόμενα στοιχεία π.χ. ντουζιέρες και κουφώματα.

Το  Schlüter®-DILEX-BT  είναι ένα αλουμινένιο προφίλ αρμών δομικού διαχωρισμού με πλευρική σύνδεση αρθρώσεων του εσωτερικά μετατοπιζόμενου μεσαίου τμήματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται μια τρισδιάστατη παρακολούθηση κινήσεων.

Το  Schlüter®-DILEX-BTS  είναι ένα αλουμινένιο προφίλ αρμών δομικού διαχωρισμού για μετέπειτα τοποθέτηση σε έτοιμες επιφάνειες κάλυψης. Μέσω της πλευρικής σύνδεσης αρθρώσεων του εσωτερικά μετατοπιζόμενου μεσαίου τμήματος είναι δυνατή η τρισδιάστατη παρακολούθηση κινήσεων.

 

Το  Schlüter®-DILEX-BWB  είναι ένα προφίλ αρμών κίνησης με πλευρικά τμήματα από σκληρό αναγεννημένο PVC. Η επάνω ζώνη κίνησης αποτελείται από μαλακό πλαστικό και σχηματίζει μια ορατή επιφάνεια πλάτους 10 mm.

Το  Schlüter®-DILEX-BWS  είναι ένα προφίλ αρμών κίνησης με πλευρικά τμήματα από σκληρό αναγεννημένο PVC. Η ζώνη κίνησης αποτελείται από μαλακό πλαστικό και σχηματίζει μια ορατή επιφάνεια πλάτους 5 mm.

Το  Schlüter®-DILEX-EDP  είναι ένα προφίλ κίνησης από εξευγενισμένο χάλυβα, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει οριζόντιες κινήσεις χάρη σε μια σύνδεση αύλακας/ελατηρίου.

 

Το  Schlüter®-DILEX-EKSB  είναι ένα προφίλ κίνησης με προστασία ακμών για επιστρώσεις και άλλες λεπτές επικαλύψεις δαπέδου. Αποτελείται από πλευρικούς βραχίονες στερέωσης από εξευγενισμένο χάλυβα, οι οποίοι συνδέονται με μια αναντικατάστατη ζώνη διαστολής από μαλακό πλαστικό.

Το  Schlüter®-DILEX-EHK  είναι ένα κοίλο προφίλ εξολοκλήρου κατασκευασμένο από εξευγενισμένο χάλυβα για εσωτερικές γωνίες τοίχων και συνδέσεις δαπέδου/τοίχων με υγειονομικές απαιτήσεις.

Το  Schlüter®-DILEX-HKW  είναι ένα κοίλο προφίλ από σκληρό πλαστικό για εσωτερικές γωνίες τοίχων και για συνδέσεις τοίχου/δαπέδου, όταν εμφανίζονται μόνο περιορισμένες κινήσεις.

To  Schlüter®-DILEX-KSA  είναι ένα προφίλ απόληξης με προστασία άκρων που αποτελείται από πλαϊνό βραχίονα στερέωσης από αλουμίνιο ή εξευγενισμένο χάλυβα, συνδεδεμένο με μια ελαστική ζώνη από μαλακό πλαστικό που αντικαθίσταται.

To  Schlüter®-DILEX-EF  είναι ένα εύκαμπτο μονοκόμματο γωνιώδες προφίλ από σκληρό/ μαλακό πλαστικό για εσωτερικές γωνίες τοίχου ή για συνδέσεις δαπέδου-τοίχου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη κολυμβητά δάπεδα.

Γ Ω Ν Ι Ε Σ  Τ Ο Ι Χ Ω Ν  Κ Α Ι  Φ Ι Ν Ι Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

Το  Schlüter®-QUADEC-E  είναι ένα ποιοτικό προφίλ τελειώματος από εξευγενισμένο χάλυβα για εξωτερικές γωνίες τοίχων και παρέχει καλή προστασία γωνιών. Η ορατή επιφάνεια του προφίλ σχηματίζει μια ορθογώνια εξωτερική γωνία με τις επιστρώσεις πλακακιών

To  Schlüter®-DILEX-KSA  είναι ένα προφίλ απόληξης με προστασία άκρων που αποτελείται από πλαϊνό βραχίονα στερέωσης από αλουμίνιο ή εξευγενισμένο χάλυβα, συνδεδεμένο με μια ελαστική ζώνη από μαλακό πλαστικό που αντικαθίσταται.

Το  Schlüter®-QUADEC-E  είναι ένα ποιοτικό προφίλ τελειώματος από εξευγενισμένο χάλυβα για εξωτερικές γωνίες τοίχων και παρέχει καλή προστασία γωνιών. Η ορατή επιφάνεια του προφίλ σχηματίζει μια ορθογώνια εξωτερική γωνία με τις επιστρώσεις πλακακιών

Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Γ Ι Α  Σ Κ Α Λ Ε Σ

Το  Schlüter®-TREP-E  είναι ένα προφίλ σκάλας από εξευγενισμένο χάλυβα με ειδική, αντιολισθητική επιφάνεια προφίλ.

Το  Schlüter®-TREP-EK  είναι ένα προφίλ σκάλας από εξευγενισμένο χάλυβα με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια προφίλ για την ασφαλή και αισθητική διαμόρφωση των ακμών των σκαλοπατιών. Μπορεί να κολληθεί εκ των υστέρων σε σκαλοπάτια από πλακάκια ή πλάκες φυσικής πέτρας.

Το  Schlüter®-TREP-FL  είναι ένα προφίλ σκάλας φλωρεντίνικης μορφής, κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια προφίλ, για την ασφαλή και αισθητική διαμόρφωση των ακμών των σκαλοπατιών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκάλες που είναι επιστρωμένες με πλακάκια ή πλάκες φυσικής πέτρας.

 

Τα προφίλ  Schlüter®-TREP-S / -B  είναι προφίλ σκάλας από αλουμίνιο ή εξευγενισμένο χάλυβα με τοποθετημένη, ανταλλασσόμενη επιφάνεια σκαλοπατιού από αντιολισθητικό πλαστικό. Είναι διαθέσιμα κατ’ επιλογή με φαρδιά (TREP-B) ή στενή (TREP-S) επιφάνεια σκαλοπατιού.

VOUTSAS INNOVATIVE MATERIALS

QUALITY THROUGH EXCELLENCE

preloader